جراحی فک و صورت

گاهى مشكل زيبايى لبخند مربوط به جابجایی و یا عدم قرارگیری فک در جای مناسب است، در اين شرايط نمى توان با روشهايى مثل ارتودنسى يا لامينيت موقعيت دندانها را اصلاح كرد و طرح درمان در اين مورد جراحى فك مى باشد كه در اين روش استخوان فك جابجا مى شود تا در موقعيت ايده ال قرار گيرد.