×

ایمپلنت

ایمپلنت یا کاشت دندان در کلینیک لبخند برتر چنانچه یک یا تعداد بیشتری از دندانهای خود را از دست داده اید، راههای متفاوتی برای جایگزین کردن آنها وجود دارد. از دندانهای متحرک گرفته تا بریج که دو دندان مجاور ناحیه بی دندانی را تراش می…