×

ارتودنسی یا مرتب سازی دندانها

ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکی لبخند برتر ارتودنسی یک درمان عالی برای افرادی است که باید دندانهای آنها شکل منظمی بگیرد و ردیف و زیبا شود و همینطور برای اشخاصی است که ناهنجاریهای فک و صورت دارند مانند جلو آمدن یا داخل رفتن غیر عادی فک.…