×

طراحی لبخند

طراحی لبخند درصد بالایی از زیبایی و جذابیت هر فرد مربوط به شکل ظاهری دندانهای او می باشد و این امر موجب گردیده که امر مذکور جز مباحث پرطرفدار در تخصص دندانپزشکی باشد. . انواع روش های طراحی لبخند  هر دهان و دندانی ویژگی های خاصی…