×
عصب کشی در لبخند برتر

عصب کشی تخصصی

درمان ریشه / عصب کشی

دندان مركب از  ساختمان سختی است كه بافت نرم زنده ای را احاطه كرده است. اين قسمت نرم مركزی، پالپ (عصب) نام دارد كه شامل سلولها، عروق خونی واعصاب می باشد. اندو،  اندودونتيكسف درمان ریشه یا عصب کشی شاخه ای از علم دندانپزشكی است كه وظيفه تشخيص و درمان پالپهای آماسی و بيمار شده را به عهده دارد.

دندانهایی که منتخب  درمان ریشه (عصب کشی) هستند معمولا آسیب های جدی از جمله خرابی های عمیق و یا نیاز به پرکردگی وسیع دارند.:

پوسيدگيهاي دنداني اگر درمان نشوند، بعد از تخريب مينا و عاج به پالپ رسيده و باعث التهاب و تخریب  آن مي گردند. علاوه بر پوسيدگي، عوامل ديگري چون ضربات  ناگهاني به دندان، پركردگي هاي عميق، شكستگی  دندان، تحليل  شديد دندانها و بيماريهاي پيشرفته لثه در ايجاد  بيماري پالپ نقش دارند.

علائم بيماري عصب دندان

برخي از علائم پالپ  عبارتند از درد ممتد هنگام نوشيدن مايعات سرد و گرم، درد ناگهانی، درد هنگام جويدن و يا حتي موقع دراز كشيدن مي باشد. گاهي نيز با توجه به سير بيماري پالپ، ممكن است بيمار درد نداشته باشد. علائم ظاهري پالپ بيمار ممكن است وجود پوسيدگي عميق و يا وجود ضايعه در انتهاي ريشه، تورم و يا تخليه چرك از دندان  باشد.

مراحل درمان عصب دندان

دستيابي به كانال

 تعيين طول ريشه

 تميز كردن و فرم دهی كانال ها

 پركردن كانال

ترميم موقت

 ترميم دائم

مزایا و عوارض درمان اندو یا درمان ریشه 

مزایا:

 دندان احیا میگردد

وجود دندان باعث حفظ استخوان نگهدارنده آن مي گردد.

عوارض:

 آبسه

دردها ناگهانی

عفونت ها

نهايتاً از دست دادن دندان خواهد بود.

نکاتی پیرامون عصب کشی دندانها

معالجه ريشه اكثر دندانها را مي توان در يك جلسه انجام داد ولي بعضي از دندانها ممكن است به دو يا چند جلسه زماني نياز داشته باشند كه دراين موارد دندانها در پايان جلسات معمولاً پانسمان موقت ميگردند.

علاوه بر اشكالات تكنيكي و اتفاقات حين كار، انحناي زياد ريشه ها، وجود كانالهاي جانبي، دفاع بدن و … ممكن است معالجه ريشه دندان را بخطر اندازد

معمولاً مقداري درد خفيف تا متوسط به دنبال از بين رفتن بي حسي تا چند روز وجود داشته كه با تجويز مسكن هاي ضد التهاب تسكين مي يابد. غالباً، ناراحتي و درد آنچنان نيست كه مانع فعاليت هاي روزانه شود. در مواردي كه درد زياد است ميتوانيد با دندانپزشك معالج تماس بگيريد.

در مواردي كه درمان معالجه ريشه دندان به شكست مي انجامد. هنوز مي توان دندان را نجات داد. در اين موارد بعد از انجام بي حسي، دندانپزشك بافت لثه را به آرامي كنار زده و بافتهاي آماسي انتهاي ريشه را خارج نموده و يك پركردگي نيز در ته ريشه جهت ممانعت از عود ضايعه قرار مي دهد.