×

بیماری‌های استوماتوگناتیک یا بیماری‌های دهان، بیماری‌هایی است که مربوط به دهان و فک است. دهان، از ارگان‌های مهم با عملکردهای متفاوت است. همچنین با سرعت زیادی گرفتار بیماری‌های دهانی می‌شود.

در کلینیک دندانپزشکی لبخند برتر، این رشته را با نام «آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت» می‌شناسند و در توصیف می‌گویند:«ترکیب دندانپزشکی و آسیب‌شناسی است که در ارتباط با طبیعت، شناسایی و مدیریت بیماری‌هایی که روی دهان و فک و صورت تأثیر می‌گذارند، است. علمی که در جستجوی علت‌ها، پروسه و تأثیر آن بیماری هاست.»کلینیک لبخند برتر

برخي از بيماريهاي دهان عبارتند از:
هاليتوزيس يا بوي بد دهان، آفت، تبخال، سوزش دهان، سرطان دهان، ژنژيو استوماتيت، پاپيلوما يا زگيل دهاني و …

کلینیک لبخند برتر